Projekt

„ Ve zdravých tělech zdravý duch“ je název projektu, který byl realizován s finanční podporou EU, z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020 a jeho realizací jsou naplňovány cíle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s., která projekt vybrala k realizaci. Celkové náklady na uskutečnění tohoto projektu činily 537 388 Kč, kdy výše podpory dosahuje 80 % všech uznatelných nákladů.

Toto staré sokolské heslo platí v této složité době více než kdy jindy. Pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu, ve spojení se zábavou, se tak stává přirozenou součástí dne dětí v naší mateřské škole. Z tohoto projektu bylo možné pořídit nové vybavení herními prvky na zahradu MŠ. Obměna byla skutečně na místě. Na podzim došlo k dokončení těchto prvků, které budou mimo jiné rozvíjet motorické schopnosti naších dětí. Děti si můžou užívat  dvou Nevěží včetně nerezové klouzačky, Šance pro Saharu pro hry s vodou, velké zastíněné pískoviště, vahadlové houpačky, prolézačky Mravenci a nesměla chybět ani dvouhoupačka. Z bezpečnostních důvodů byly také upraveny dopadové plochy.

Logo-2Img-20221018-wa0008Mas-fb_2

 

int(1)

Aktuality

  • Omezení provozu MŠ v červnu

    12.3.2024

    Vážení rodiče, v červnu dojde k omezení provozu v budově MŠ z důvodu rekonstrukce. Pro nahlášené děti bude zajištěn náhradní provoz v SVČ Bílá (bývalé SOU). Děkujeme za pochopení.