Obvyklý denní program

 Obvyklý denní program    

 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

6.30 – 9.30 hod.   otevření MŠ

individuální volba hravé, tvořivé,  estetické  činnosti dětí, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou  

přivítání dne - komunitní kruh, pohybová aktivita (1x týdně velké cvičení), hygiena, svačina

          hlavní program, činnosti (řízené i  spontánní) zaměřené na rozvoj dítěte v oblasti poznávací, komunikativní, smyslové, estetické,ve skupině i individuálně, realizace nápadů dětí, individuální plánované činnosti; v průběhu ranní svačinka

9.30 – 11.25 hod.     příprava a pobyt venku – hry, sportovní aktivity, poznávací vycházky a exkurse, individuální a zájmová činnost (v případě nepříznivého počasí pokračují spontánní a řízené činnosti a aktivity zaměřené na vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy); příprava na oběd, hygiena

11.30 – 12.00 hod.       podávání oběda; hygiena s vyčištěním dutiny ústní;

12.00 –14.00 hod.         polední odpočinek, čtení na pokračování, poslech CD – pohádky, relaxační hudba, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, s předškoláky

14.00 – 15.30 hod.        hygiena; odpolední svačinka

      tělovýchovná chvilka, hravé, tvořivé činnosti dětí, možnost pokračovat  v započatých pracích dne, individuálně plánované činnosti, za příznivého   počasí pobyt venku, kontakt s rodiči

uzavření MŠ  

Stanovený základní denní režim je dostatečně pružný a může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a  nebo v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

 
   
int(1)
  • Nový web a zdarma díky banan.cz

    14.8.2012

    Díky společnosti www.banan.cz máme nový web a zcela zdarma. Jediné co bylo potřeba uhradit byla doména a webhosting. Což je pár korun měsíčně. :)