Realizace investice národního plánu obnovy

 

V rámci komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy (NPO) čerpala naše škola finanční prostředky na zakoupení digitálních
technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích
programů v oblasti IT (digitální učební pomůcky) na základě Věstníku MŠMT č. 1/2022,
č. 2/2023.
Díky těmto finančním prostředkům mají naše děti nové robotické hračky na programování a další pomůcky pro rozvoj digitálních kompetencí.