Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024

Dle zákona 561/2004Sb. jsou na základě podaných žádostí ze dne 7. 5. 2024 k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024 přijaty děti s těmito registračními čísly:

                                                                         1, 3, 4, 5, 6, 7.

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční ve středu 26. 6. 2024 od 16.00 v náhradních prostorech MŠ, na bývalém SOU lesnickém Bílá, kde budou k podpisu připravena rozhodnutí o přijetí.

                                                                       Těšíme se na Vás!

V Bílé 20. 5. 2024

Přerušení provozu MŠ v červenci a srpnu

Vážení rodiče, provoz mateřské školy bude v měsíci červenci a srpnu 2024 přerušen. Děkujeme za pochopení.

Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

Dle vyhlášky o předškolním vzdělávání, 14/2005 Sb., je od úplaty osvobozen:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zásupce "Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě".

int(1)

Aktuality

Podporují nás